Нашата фирма е специализирана във вътрешно фирмени обучения. Винаги адаптираме основната програма заедно с нашите клиенти според конкретните им потребности. Разработваме и индивидуални програми.

Презентационни и комуникационни умения

Цел на обучението е да се научим да планираме и провеждаме успешни презентации, правилно да структурираме съдържанието им, да следим и да управляваме вниманието на аудиторията, да се научим правилно да работим с визуализиращи средства. Представят се основните принципи на междуличностната комуникация, развиват се умения за работа с различни типове аудитории и за справяне със сценична треска.

програма

Ефективни продажби

Обучението усъвършенства търговските умения, представя принципите на подготовка и извършване на успешна продажба, развива ориентирано към клиента поведение, както и подход за разпознаване на потребностите му, предлага стратегии за проучване на пазара и за работа с трудни клиенти.

програма

Успешни продажби в Ключови клиенти ("Key Accounts")

Обучението усъвършенства търговските умения на мениджърите и консултантите, отговарящи за ключови клиенти, също уменията им за презентиране на продукти, развива ориентирано към ключовия клиент поведение, както и подход за разпознаване на потребностите му.

програма

Успешни продажби на Банкови продукти

Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби на банкови продукти, услуги и застраховки. Поставя на правилна основа продажбите, включително и тези по телефон, отчитайки спецификата на този сложен бизнес.

програма

Продажби по телефона

Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби и основно тези, които извършват продажби по телефона. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба по телефон, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, умело задаване на въпроси, умения за презентация пред клиенти по телефона.

програма

Основи на Мърчандайзинга

Обучението развива уменията на търговските представители и мърчандайзерите за подобряване на мърчандайзинга в търговските обекти. Научават ефективните начини на подреждане на продуктите, определянето на ефективните запаси от продукти, успешното осъществяване на промоции.

програма

Бизнес етикет и протокол

Обученията и консултациите в областта на Бизнес Етиката, Протокола и Етикета имат за цел да се изяснят спецификите на бизнес-комуникацията, етикета и протоколното поведение при различни ситуации, както по време на срещите с различни международни бизнес партньори, така и при чисто протоколните мероприятия с международно участие. Разглеждат се правилата за делово облекло, размяна на визитни картички, правилата за водене на разговор, поведението по време на официални събития и по време на официални обеди, вечери, коктейли. Участниците се запознават с редица специфики на международната и бизнес комуникация.

програма

Управление на времето

Семинарът има за цел да помогне на участниците да осъзнаят собствения стил на работа и мястото му в структурата "време и работа", да локализира причините за неефикасността на работата, да изгради усет за "изяждащите времето" - фактори (в ежедневието, в личния и професионалния живот), както и да оцени задачите и да постави приоритети. Запознава със спестяващи време техники на работа, с техники на анализ и вземане на решения, както и с такива за планиране на личните цели и задачи. Обсъждат се и се разработват конкретни мерки за преодоляване на проблемите във "времето и работата".

програма

Обучение на вътрешнофирмени обучители ("Train the trainer")

Курсът "Обучение на обучители" се провежда в рамките на 4 дни. Целта му е да научи бъдещите вътрешнофирмени лектори успешно да планират, подготвят и проведат обучение по своята специалност. Курсът се състои от две части – теоретична и практическа, като целта на тези практически упражнения е участниците да приложат научената теория на практика още в рамките на курса, у тях да се създаде увереност в работата с аудитория, умения за работа с технически помагала, добро усещане за време, успешно планиране на елементите на даден семинар, управление на критични фази в обучението.

програма

Ефективна комуникация и работа в екип

Изграждане на умения за ефективна комуникация в работна среда, обратна връзка, изграждане на екип - общуване, доверие и усъвършенстване на работата в екип.

програма

Поведение пред медиите и други публични изяви

Целта на обучението е да запознае участниците със спецификата на общуване с медиите и да ги подготви за успешни медийни и други публични изяви като речи, дискусии и др.

програма

Уъркшоп за визуализиране на идеи

Имате оригинални идеи, но не знаете как да ги представите по завладяващ начин? Искате да превърнете скучната ежедневна материя в забавна и запомняща се история? Омръзна ви от Power Point и слайдовете преливащи от текст? Тогава този уъркшоп е за Вас.

програма

 

© Комюникейшън експертс 2005-2021    Начало    Обучения    Кои сме ние    Условия за използване    Контакти    Клиенти    Карта на сайта