Всички теми
Презентационни и комуникационни умения
Ефективни продажби
Успешни продажби в Ключови клиенти
Успешни продажби на Банкови продукти
Продажби по телефона
Основи на Мърчандайзинга
Бизнес етикет и протокол
Управление на времето
Обучение на вътрешнофирмени обучители
Ефективна комуникация и работа в екип
Ефективно поведение пред медиите
Уъркшоп за визуализиране на идеи
 

Обучение на вътрешнофирмени обучители (Train the trainer)

Обучението е с продължителност 3 или 4 дни. Има за цел да научи бъдещите лектори как успешно да планират, подготвят и проведат обучение по своята специалност, както и да следят развитието на новите служители, да установяват потребности от обучения, да ги наставляват в бъдещата им работа.

Курсът се състои от две части – теоретична и практическа, като в рамките на курса участниците трябва да направят по 2 различни по продължителност презентации. В края на курса всеки участник трябва да преподаде избран от него модул в рамките на 10 минути. Всяка от презентациите и преподаването на модул се записват с видеокамера и след това се анализират. Целта на тези практически упражнения е участниците да приложат научената теория на практика още в рамките на курса, у тях да се създаде увереност в работата с аудитория, умения за методическа подготовка на обучение, за работа с технически помагала, добро усещане за време, успешно планиране на елементите на даден семинар, управление на критични фази в обучението.

Винаги адаптираме основната програма заедно с нашите клиенти според конкретните им потребности. Разработваме и индивидуални програми.Основна програма

Модул 1
Принципи на учене при възрастните. Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Активно слушане. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията. Видове обратна връзка. Вербална и невербална комуникация, език на тялото.

Модул 2
Очаквания от лектора и наставника. Задачи. Компетентност по темата. Общи психологически и преподавателски умения. Социална компетентност.

Модул 3
Дизайн и концепция на курс. Стъпки на процеса на разработване на курсове. Продължителност, определяне на цели. Последователност на елементите. План на модул.

Модул 4
Методи на преподаване. Избор на методи и начин на обучение. Подготовка на казуси, ролеви игри, групова работа.
 
Модул 5
Управление на кризисни моменти в обучението и в работата след това. Управление на конфликти, видове конфликти. Умения за делегиране.

Модул 6
Оценка на обучението и на успеваемостта. Защо е необходимо да оценяваме обученията? Нива на оценка и последващи действия. Наблюдение на работата след обучението.

Модул 7
Анализ и установяване на потребността от обучения. Развитие на служителите. Работа в екип.

обратно към всички теми

 

© Комюникейшън експертс 2005-2021    Начало    Обучения    Кои сме ние    Условия за използване    Контакти    Клиенти    Карта на сайта